โอโว่ฟู้ดเทค จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป ได้แก่ ไข่ต้มปอกเปลือก ไข่ต้มเคลือบสี และไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดแช่เย็นและแช่แข็ง) Pasteurized Liquid Egg Product (Chill Type and Frozen Type)

รายละเอียดสินค้า (Description)

จากวัตถุดิบไข่สด เข้าสู่กระบวนการล้าง ตอก พาสเจอร์ไรซ์ และบรรจุ จนได้ผลิตภัณฑ์ ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ - ไข่ขาว ไข่แดง และไข่รวม ที่มีคุณภาพสูง สะดวก และพร้อมใช้งาน เก็บรักษาง่าย คุณภาพสม่ำเสมอ และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าไข่สด อีกทั้งยังปลอดจากเชื้อ Salmonella และ E.Coli อีกด้วย
From fresh egg as raw material though the process of washing, breaking, pasteurize and packing to get high quality pasteurized liquid egg products. It is ready and convenient to use and easy to store with consistent quality and longer shelf life. Free of Salmonella and E.Coli

การนำไปใช้ (Application)
สามารถใช้แทนไข่สดได้ โดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการ และคุณสมบัติของไข่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
Can use in all applications where fresh egg is required, It provides all nutrition and functional qualities of egg in the food industry.

ความหลากหลายของสินค้า (Varieties)

ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์ - ชนิดแช่เย็น,ชนิดแช่แข็ง
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ - ชนิดแช่เย็น,ชนิดแช่แข็ง
ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์ - ชนิดแช่เย็น,ชนิดแช่แข็ง
สามารถเติมเกลือหรือน้ำตาลได้ตามความต้องการของลูกค้า
Pastuerized liquid egg yolk - chill type,frozen type
Pasteurized liquid egg white - chill type,frozen type
Pasteurized liquid whole egg - chill type,frozen type
Adding Salt or Sugar canbe processed as per customer's requirement.

บรรจุภัณฑ์ (Packing)

2 หรือ 5 กิโลกรับ/แกลลอน, 5 หรือ 10 กิโลกรับ/ถุงในกล่องกระดาษ หรือตามความต้องการของลูกค้า
2 or 5 kg/Gallon, 5 or 10 kg/Bag in box or according to the request of customer.

การเก็บรักษา (Packing)

เก็บที่ 0-4 องศาเซลเซียส
Keep at 0-4 Degree Celsius


ไข่ต้มปอกเปลือก Boiled & Peeled Egg Products

รายละเอียดสินค้า (Description)

จากวัตถุดิบไข่สด เข้าสู่กระบวนการต้ม ทำให้เย็น ปอกเปลือก และบรรจุ จนได้ผลิตภัณฑ์ ไข่ต้มปอกเปลือกที่มีคุณภาพสูง สะดวกและพร้อมใช้งาน เก็บรักษาง่าย คุณภาพสม่ำเสมอ และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน อีกทั้งยังปลอดจากเชื้อ Salmonella และ E.Coli อีกด้วย
From fresh egg as raw material though the process of boiling, cooling, peeling and packing to get high quality boiled and peeled egg product. It is ready and convenient to use and easy to store with consistent quality and longer shelf life. Free of Salmonella and E.Coli

การนำไปใช้ (Application)
สามารถใช้ได้ทั่วไปในร้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
It can be widely used in catering, restaurant and food industry.

ความหลากหลายของสินค้า (Varieties)

ไข่ต้มปอกเปลือก สามารถเติมน้ำเกลือสูตรมาตรฐานที่จะช่วยรักษาคุณภาพสินค้า หรือสูตรน้ำเกลือตามความต้องการของลูกค้า
Boiled and Peeled Egg products will be able to add standard brine water (or as per customer request) that can help to maintain product quality.


บรรจุภัณฑ์ (Packing)

100 ฟอง/ถุงในถังพลาสติก หรือตามความต้องการของลูกค้า
100 eggs/bag in plastic container or according to the request of customer

การเก็บรักษา (Storage)

เก็บที่ 0-4 องศาเซลเซียส
Keep at 0-4 Degree Celsius


ไข่ต้มเคลือบสี Boiled & Colouring Egg Products
รายละเอียดสินค้า (Description)

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เริ่มจากวัตถุดิบไข่สด เข้าสู่กระบวนการต้ม เคลือบสี ทำให้เย็น และบรรจุ จนได้ผลิตภัณฑ์ไข่ต้มเคลือบสีที่มีคุณภาพสูง สีและส่วนผสม ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อสินค้าอาหาร สะดวกและพร้อมบริโภค เก็บรักษาง่าย คุณภาพสม่ำเสมอ และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน อีกทั้งยังปลอดจากเชื้อ Salmonella และ E.Coli อีกด้วย

With special technology start from fresh egg as raw material though the process of boiling, colouring, cooling and packing to get high quality boiled and colouring egg products. Coating material has been approved to be safe for food products. It is ready and convenient to eat and easy to store with consistent quality and longer shelf life. Free of Salmonella and E.Coli.

ความหลากหลายของสินค้า (Varieties)

ไข่ต้มเคลือบสีสามารถเคลือบสีต่างๆ ได้หลายรูปแบบ
Boiled and Colouring Egg products have several design and colour.


บรรจุภัณฑ์ (Packing)

30 ฟอง/ถาด
30 eggs/tray

การเก็บรักษา (Storage)

สามารถเก็บได้นานถึง 14 วันที่อุณหภูมิห้อง (กรณีเปลือกไข่อยู่ในสภาพสมบูรณ์) และเก็บได้นานขึ้นในตู้เย็น
Can be Kept at room temperature up to 14 days (with no breakage) and shelf life can be longer when keep refrigerate.

Copyright © 2014-2016 www.ovofoodtech.com All Rights Reserved.
9 ซ.รามอินทรา 19 แยก3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel.: 02-900-4075-6 Fax.: 02-522-6798